Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2018024907
DokumentID: 18/24907 - Godkjenning - arealoverføring frå gbnr 1/19 til GBNR 1/69
ArkivsakID: 18/2484 - Byggesak GBNR 1/69 Flatøy - Arealoverføring frå Gbnr 1/19 til Gbnr 1/69
Tiltakshavar Linda Dale Mjåtveit, Hallgeir Mjåtveit
Journaldato: 26.11.2018
Brevdato: 26.11.2018
Dokumentansvarleg: Larissa Dahl
Journalpostkategori: Delegert vedtak

Sendt til

Hallgeir Mjåtveit
Solberget 22
5918 FREKHAUG
 
Linda Dale Mjåtveit
Solberget 22
5918 FREKHAUG

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS