Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2018026314
DokumentID: 18/26314 - Godkjenning- løyve til oppføring av einebustad med dispensasjon - GBNR 27/262 - Moldekleiv
ArkivsakID: 18/2753 - Byggesak GBNR 27/262 Moldekleiv - oppføring av støttemur
Tiltakshavar Gripsgård Bygg AS
Journaldato: 18.12.2018
Brevdato: 18.12.2018
Dokumentansvarleg: Larissa Dahl
Journalpostkategori: Delegert vedtak

Sendt til

Byggm Steinar Thunold AS
Sollsmittet 2
5136 MJØLKERÅEN

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS