Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.

Saksframlegg

Saksframlegg 2019012404
DokumentID: 19/12404 - Godkjenning av avtale om tenestetilbod - Meland kommune og Nordhordland lensmannsdistrikt
ArkivsakID: 18/2131 - Politiråd - Samarbeid mellom Meland kommune og Nordhordland lensmannsdistrikt
Journaldato: 03.06.2019
Brevdato: 03.06.2019
Dokumentansvarleg: Martin W. Kulild

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS