Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.

Saksframlegg

Saksframlegg 2019012517
DokumentID: 19/12517 - Økonomisk rapportering 1. tertial 2019
ArkivsakID: 19/1284 - Økonomisk rapportering april 2019 med budsjettendring
Journaldato: 04.06.2019
Brevdato: 04.06.2019
Dokumentansvarleg: Hans Petter Helgesen

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS