Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019012517
DokumentID: 19/12517 - Økonomisk rapportering 1. tertial 2019
ArkivsakID: 19/1284 - Økonomisk rapportering april 2019 med budsjettendring
Journaldato: 04.06.2019
Brevdato: 04.06.2019
Dokumentansvarlig: Hans Petter Helgesen

Kontaktinformasjon om tjenesten

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Ytterligere informasjon om tjenesten

ACOS Innsyn levert av ACOS AS