Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019015734
DokumentID: 19/15734 - Varsel om oppheving av reguleringsplan Nappane GBNR 129/5 – Plan id 1263-19012007
ArkivsakID: 19/1537 - Reguleringsplan Nappane GBNR 129/5 Lindås kommune - temarevisjon av arealdelen til kommuneplanen
Journaldato: 10.07.2019
Brevdato: 02.07.2019
Dokumentansvarleg: Anny Bastesen

Avsendar(ar)

Lindås kommune, Planavdelinga
Felles postmottak Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS