Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019015741
DokumentID: 19/15741 - Eigenfråsegn om konsesjonsfritak GBNR 36/92 og GBNR 36/126 - signert
ArkivsakID: 19/56 - Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - 2019
Journaldato: 10.07.2019
Brevdato: 10.07.2019
Dokumentansvarleg: Anngunn Marie Gullbrå
Heimel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Avsendar(ar)

Larissa Dahl

Tekstar

Dokumentet er ikkje offentleg (Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1), difor visast ingen tekst

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS