Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019015759
DokumentID: 19/15759 - Den teknologiske skulesekken 2019 - Tilskott til utstyr for programmering i skulen
ArkivsakID: 19/1540 - Den teknologiske skulesekken 2019
Journaldato: 10.07.2019
Brevdato: 03.07.2019
Dokumentansvarleg: Hogne Brunborg

Avsendar(ar)

Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 OSLO

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS