Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019015769
DokumentID: 19/15769 - Forslag til representanter i kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede i Rogaland og Hordaland - Kommunestyre og fylkestingsvalget 2019
ArkivsakID: 19/1542 - Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2019-2023
Journaldato: 10.07.2019
Brevdato: 03.07.2019
Dokumentansvarleg: Randi Helene Hilland

Avsendar(ar)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hordaland
Vestre Strømkaien 7-9
5008 BERGEN

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS