Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019015773
DokumentID: 19/15773 - Forespørsel om klage på vedtak i UDU, sak 50/2019, utløp av frist 10. Juli 2019
ArkivsakID: 17/2958 - Byggesak GBNR 1/399 Flatøy - Veg
Tiltakshavar
Journaldato: 10.07.2019
Brevdato: 10.07.2019
Dokumentansvarleg: Larissa Dahl

Avsendar(ar)

Inge Østergaard
Østliveien 32
1389 HEGGEDAL

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS