Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019015780
DokumentID: 19/15780 - Informasjon om navneendring og nye organisasjonsnumre
ArkivsakID: 17/1721 - Etablering av Bergen og Omland Havn IKS (BOH)
Journaldato: 10.07.2019
Brevdato: 28.06.2019
Dokumentansvarleg: Martin W. Kulild

Avsendar(ar)

Bergen og Omland Havn AS
Postboks 6040
5892 BERGEN

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS