Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019015782
DokumentID: 19/15782 - Forvaltningsrapport - tidleg innsats i oppvekstsektoren - Radøy kommunestyre
ArkivsakID: 18/2791 - Forvaltningsrevisjon - Helsetilbodet til barn og unge
Journaldato: 10.07.2019
Brevdato: 01.07.2019
Dokumentansvarleg: Martin W. Kulild

Avsendar(ar)

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS