Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019015786
DokumentID: 19/15786 - Kunngjering 1. gangs høyring og offentleg ettersyn av Kommunedelplan Knarvik-Alversund med Alverstraumen 2019-2031
ArkivsakID: 19/1543 - Kommunedelplan Knarvik-Alversund med Alverstraumen 2019-2031
Journaldato: 10.07.2019
Brevdato: 02.07.2019
Dokumentansvarleg: Kristin Nåmdal

Avsendar(ar)

Lindås kommune
Kvernhusmyrane 41
5914 ISDALSTØ

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS