Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019016050
DokumentID: 19/16050 - Høyringsutkast kommunedelplan for Sambandet Vest - Planprogram og silingsrapport - uttale
ArkivsakID: 19/1176 - Sambandet Vest - Kommunedelplan - Silingsrapport og planprogram
Journaldato: 22.07.2019
Brevdato: 22.07.2019
Dokumentansvarleg: Kristin Nåmdal

Avsendar(ar)

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS