Du ser her ei liste over alle møta det er sendt innkalling til, ordna etter utval og vekenummer. Merk at det kan vere møte som er planlagde, utan at det er sendt innkalling. I slike høve er det ikkje sikkert møtet viser på møteplanen. Ved å klikke på eit vekenummer, får du ei liste over alle møta i den veka, og ved å klikke på eit møte får du meir informasjon om møtet.

Kontaktinformasjon om tenesta

Osterøy kommune,
Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg
5282 Lonevåg

Telefon: 56192100

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS