Her ser du informasjon om ei arkivsak, altså ei sak som er til handsaming. Det kan vera fleire dokument knytt til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på 'Detaljar'-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019000731
ArkivsakID: 19/731
Dato: 15.08.2019
Tittel: Reguleringsendring – Områdereguleringsplan for Bjørkheimsområdet
Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal
Status: Saka vert handsama

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS