Dette er eit saksframlegg. Det vil seia ei saksutgreiing med framlegg til vedtak til eit politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2021008805
DokumentID: 21/8804 - Gebyrregulativ 2022 - byggesaker, delingssaker, plansaker, matrikkellova, forureiningslova og tiltak i sjø
ArkivsakID: 21/392 - Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
Journaldato: 02.11.2021
Brevdato: 02.11.2021
Dokumentansvarleg: Hilde-Lill Våge
ACOS Innsyn levert av ACOS AS