Dette er eit saksframlegg. Det vil seia ei saksutgreiing med framlegg til vedtak til eit politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2021016501
DokumentID: 22/5872 - Eventuell busetting av flyktningar ut over måltal vedteke 07.04.2022
ArkivsakID: 22/186 - Innmelding av bustad til flyktningar frå Ukraina - 2022/ 2023
Journaldato: 26.07.2022
Brevdato: 26.07.2022
Dokumentansvarleg: Jan Erik Boge
ACOS Innsyn levert av ACOS AS