Dette er eit saksframlegg. Det vil seia ei saksutgreiing med framlegg til vedtak til eit politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2021022019
DokumentID: 23/768 - Busetjing av flyktningar 2023 - oppmoding frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi)
ArkivsakID: 23/91 - Mottak av flyktningar 2023 – saker til politisk handsaming
Journaldato: 25.01.2023
Brevdato: 25.01.2023
Dokumentansvarleg: Ove Sæbø
ACOS Innsyn levert av ACOS AS