Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.

Arkivsak

Arkivsak 2020001316
ArkivsakID: 20/1316
Dato: 16.09.2020
Tittel: Personalmappe Arbeidsavtale
Sakshandsamar: Tiril Hesjedal Langhelle
Status: Saka vert handsama
Sakstype: Personalsak
Gradering: Unnateke off.
Heimel: § 13 1. ledd, jf fvl § 13 1. ledd nr 1

Dokument

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Telefon: 56594400

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS