Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2020006415
DokumentID: 20/6415 - Avtale Salaby barnehage
ArkivsakID: 20/919 - Digitale skule- og barnehagelisensar
Journaldato: 04.08.2020
Brevdato: 07.07.2020
Dokumentansvarleg: Ann Kristin Bolstad
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Gyldendal Norsk Forlag AS
Postboks 6860 St. Olavs plass
0130 OSLO

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Telefon: 56594400

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS