Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2020007080
DokumentID: 20/7080 - Krav om innsyn
ArkivsakID: 20/27 - Innsynskrav 2020
Journaldato: 04.08.2020
Brevdato: 03.08.2020
Dokumentansvarleg: Åse Elin Myking
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Industri Energi

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Telefon: 56594400

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS