Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2020007097
DokumentID: 20/7097 - Oppfordring til deltagelse i undersøkelse om innbyggerforslag
ArkivsakID: 20/1108 - Oppmoding om å delta i undersøking om innbyggarforslag
Journaldato: 04.08.2020
Brevdato: 03.08.2020
Dokumentansvarleg: Atle Fasteland
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112  Dep
0032 OSLO

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Telefon: 56594400

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS