Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2020007099
DokumentID: 20/7099 - Melding frå søkjar
ArkivsakID: 20/813 - Startlån
Journaldato: 04.08.2020
Brevdato: 01.08.2020
Dokumentansvarleg: Magne Hestad
Heimel: § 13 1. ledd, jf fvl § 13 1. ledd nr 1

Tekstar

Dokumentet er ikkje offentleg (§ 13 1. ledd, jf fvl § 13 1. ledd nr 1), difor visast ingen tekst

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Telefon: 56594400

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS