Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2020008508
DokumentID: 20/8508 - Svar på søknad om avkjørsel - fv. 5400 - gnr 77 bnr 1 - Lid - Vaksdal kommune
ArkivsakID: 20/516 - Landbrukssak gbnr. 77/1 - Ny landbruksveg - Lialeitet - Lid i Bergsdalen.
Journaldato: 21.09.2020
Brevdato: 18.09.2020
Dokumentansvarleg: Tone Dale
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Vestland fylkeskommune
Agnes Mowinckels gate 5
5008 BERGEN

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Telefon: 56594400

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS