Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2020008517
DokumentID: 20/8517 - Fråsegn om teieplikt - Frist utløpt
ArkivsakID: 20/1316 - Personalmappe Arbeidsavtale
Journaldato: 21.09.2020
Brevdato: 21.09.2020
Dokumentansvarleg: Tiril Hesjedal Langhelle
Heimel: § 13 1. ledd, jf fvl § 13 1. ledd nr 1

Tekstar

Dokumentet er ikkje offentleg (§ 13 1. ledd, jf fvl § 13 1. ledd nr 1), difor visast ingen tekst

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Telefon: 56594400

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS