Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2020008541
DokumentID: 20/8541 - Om overdraging av Bergsdalen skule
ArkivsakID: 16/308 - Lokal overtaking/sal av Bergsdalen skule
Journaldato: 21.09.2020
Brevdato: 21.09.2020
Dokumentansvarleg: Helge Berset
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Kyrkjeverja i Vaksdal
Vaksdal kyrkjelege fellesråd
Postboks 113
5721 DALEKVAM

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Telefon: 56594400

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS