Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2020008542
DokumentID: 20/8542 - Ettersending: erklæring om tillatelse Gbnr. 71/1/12
ArkivsakID: 20/490 - Byggesak GBNR 71/1 Bergsdalsvegen 1839, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve til tiltak. Etablering av minirenseanlegg
Tiltakshavar Per Henning Vågen
Journaldato: 21.09.2020
Brevdato: 21.09.2020
Dokumentansvarleg: John Hoshovde
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Hjelmås Vvs AS
Torvhusmyrane 2
5913 EIKANGERVÅG

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Telefon: 56594400

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS