Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2017001190
ArkivsakID: 17/1190
Dato: 10.10.2017
Tittel: Byggesak GBNR gnr/bnr. 20 Stanghelle vest - Tettaneset - Rammeløyve for infrastruktur første byggjetrinn.
Tiltakshavar Vaksdal kommune v/Willy Andre Gjesdal
Sakshandsamar: Kåre Ulveseth
Status: Saka vert handsama
Sakstype: Byggesak
Avgjørelsestype: Mangler ferdigattest

Dokument

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS