Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2018000309
ArkivsakID: 18/309
Dato: 12.03.2018
Tittel: Byggesak gbnr 24/1 Bukkestein 8, 5727 Stamnes. Søknad omløyve til tiltak utan ansvarsrett.
Tiltakshavar Oddvar Arild Bukkestein
Sakshandsamar: Kåre Ulveseth
Status: Saka vert handsama
Sakstype: Byggesak
Avgjørelsestype: Mangler ferdigattest

Dokument

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS