Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2018001165
ArkivsakID: 18/1165
Dato: 30.08.2018
Tittel: Gbnr 20/265 Stanghelle - Klarleggjing av eksisterande grense/grensepåvising
Søkjar Inger Rydland
Sakshandsamar: Tone Dale
Status: Saka vert handsama

Dokument

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS