Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019000542
ArkivsakID: 19/542
Dato: 02.05.2019
Tittel: Oppmålingssak gbnr 70/2/44 Rødland, flytting av punktfeste.
Andre linje i sakstittelen er unnateke frå det offentlege
Sakshandsamar: Geir Håkon Steine
Status: Saka vert handsama
Sakstype: Oppmålingssak

Dokument

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS