Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019000599
ArkivsakID: 19/599
Dato: 15.05.2019
Tittel: Oppmålingssak gbnr 51/16,56 - Dalseid - Påvising av grenser og samanføying
Andre linje i sakstittelen er unnateke frå det offentlege
Sakshandsamar: Tone Dale
Status: Saka er avslutta
Sakstype: Oppmålingssak

Dokument

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS