Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.

Arkivsak

Arkivsak 2019000646
ArkivsakID: 19/646
Dato: 28.05.2019
Tittel: Byggesak GBNR 70/2 Tjørnahaugen hyttefelt, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve til utslepp frå fritidsbustad
Tiltakshavar Ole Jørgen Hisdal
Sakshandsamar: Magne Rønning Eikeland
Status: Saka vert handsama
Sakstype: Byggesak

Dokument

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune,
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Telefon: 56594400

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS