Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2018003125
DokumentID: 18/3125 - Førespurnad om uttale til plan om bensinstasjon i nedbørfelt til drikkevasskjelde
ArkivsakID: 18/437 - Byggesak GBNR 22/718 Dalegarden, 5722 Dalekvam -Etablering av ny sjølvbetjeningsstasjon for bensin og diesel
Tiltakshavar Bunker Oil Bergen AS
Journaldato: 27.04.2018
Brevdato: 19.04.2018
Dokumentansvarleg: Willy Andre Gjesdal
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Mattilsynet
Felles postmottak Postboks 383
2381 BRUMUNDDAL

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS