Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2018007717
DokumentID: 18/7717 - Oversending av Formannskap/plan- og økonomiutvalet i Vaksdal kommune sitt vedtak i sak 69/2018, etablering av sjølvbetjenningsstasjon for bensin og diesel.
ArkivsakID: 18/437 - Byggesak GBNR 22/718 Dalegarden, 5722 Dalekvam -Etablering av ny sjølvbetjeningsstasjon for bensin og diesel
Tiltakshavar Bunker Oil Bergen AS
Journaldato: 23.10.2018
Brevdato: 23.10.2018
Dokumentansvarleg: Kåre Ulveseth
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310
5020 BERGEN

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS