Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2018007814
DokumentID: 18/7814 - Byggesak GBNR 22/128 Sandlivegen 3, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve i eit trinn. Riving av KLV bygg og garderobe
ArkivsakID: 18/1379 - Byggesak GBNR 22/128 Sandlivegen 3, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve i eit trinn. Riving av KLV bygg og garderobe
Tiltakshavar BKK AS
Journaldato: 29.10.2018
Brevdato: 26.10.2018
Dokumentansvarleg: Kåre Ulveseth
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Sweco Norge AS
Postboks 80 Skøyen
0212 OSLO

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS