Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2018007884
DokumentID: 18/7884 - Løyve i eit trinn. Riving av bygg - gbnr 22/128 Sandlivegen 3, 5722 Dalekvam
ArkivsakID: 18/1379 - Byggesak GBNR 22/128 Sandlivegen 3, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve i eit trinn. Riving av KLV bygg og garderobe
Tiltakshavar BKK AS
Journaldato: 02.11.2018
Brevdato: 01.11.2018
Dokumentansvarleg: Kåre Ulveseth
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Bkk AS
Postboks 7050
5020 BERGEN
 
Sweco Norge AS
Fantoftveien 14P
5072 BERGEN

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS