Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019003489
DokumentID: 19/3489 - Søknad om deling av grunneigedom m.m. i Stamnes sentrum - Vaksdal kommune
ArkivsakID: 19/109 - Delingssak GBNR 45/4 Stamnes sentrum, 5727 Stamnes - Søknad om oppretting/endring av matrikkeleining/delling av grunneigedom
Tiltakshavar Ove Gunnar Dyvik
Journaldato: 24.04.2019
Brevdato: 24.04.2019
Dokumentansvarleg: Kåre Ulveseth
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Fylkesmannen i Vestland
Njøsavegen 2
6863 LEIKANGER

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS