Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019004131
DokumentID: 19/4131 - Byggesak GBNR 70/2 Tjørnahaugen hyttefelt, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve i eit trinn. Oppføring av fritidsbustad
ArkivsakID: 19/626 - Byggesak GBNR 70/2/54 Tjørnahaugen hyttefelt, 5722 Dalekvam - Søknad om løyve i eit trinn. Oppføring av fritidsbustad
Tiltakshavar Randi Nævdal, Ole Jørgen Hisdal
Journaldato: 03.06.2019
Brevdato: 14.05.2019
Dokumentansvarleg: Kåre Ulveseth
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Ålhytta AS
3570 ÅL

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS