Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019004185
DokumentID: 19/4185 - Søknad om mellombels bruksløyve
ArkivsakID: 17/169 - Byggesak gbnr 60/8 Eksingedalen - Søknad om løyve i eit trinn. Bygging av fritidsbustad
Tiltakshavar Frode Haga
Journaldato: 03.06.2019
Brevdato: 24.05.2019
Dokumentansvarleg: Kåre Ulveseth
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Frode Haga

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS