Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019004319
DokumentID: 19/4319 - Rammeløyve - Nytt bustad bygg - Riving av eksisterande bustad bygg - gbnr 45/79 Eidslandsvegen 955, 5727 Stamnes.
ArkivsakID: 19/521 - Byggesak GBNR 45/79 Eidslandsvegen 955, 5727 Stamnes. Søknad om rammeløyve. Riving av eksisterande hus, oppføring av ny bustad
Tiltakshavar Bjørn Stamnesfet
Journaldato: 03.06.2019
Brevdato: 29.05.2019
Dokumentansvarleg: Kåre Ulveseth
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Bjørn Stamnesfet
Stamnesvegen 57
5727 STAMNES
 
Meterstokken Svein Tøsse
Øyavegen 14
5727 STAMNES

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS