Dát dokumeanta lea sáddejuvvon Sámediggehálddahussii. Jus sisaboahtti poasta scannejuvvo, ja dokumeanta lea almmolaš, sáhtát lohkat dokumeantta go deaddelat teaksta-liŋkka. Don sáhtát oažžut eanet dieđuid ášši birra masa dokumeanta gullá jus deaddelat arkiivaášše-liŋkka.
 
Clear
     
 

Sisaboahtti dokumeanta

Sisaboahtti dokumeanta 2019004362
DokumeantaID: 19/4362 - ROS analyse BO Dale
ArkiivaáššeID: 18/437 - Byggesak GBNR 22/718 Dalegarden, 5722 Dalekvam -Etablering av ny sjølvbetjeningsstasjon for bensin og diesel
Tiltakshavar Bunker Oil Bergen AS
Journalbeaivi: 29.05.2019
Reivebeaivi: 29.05.2019
Dokumeantaovddasvástideaddji: Kåre Ulveseth
Journalpoastašládja: Ikke publisert

Sáddejeaddji(t)

Arkoconsult AS
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSSEN

Teakstadokumeanta

Dokumeanta lea almmolaš, muhto ii leat almmuhuvvon. Váldde oktavuođa oažžun dihte eanet dieđuid.  

Kontaktinformasjon om tjenesten

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS