Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019004628
DokumentID: 19/4628 - Søknad om skadefellingløyve på hjort, gnr 66, bnr. 2 Brakestad 2019
ArkivsakID: 19/706 - Landbrukssak gbnr 66/2 Brakestad. Søknad om skadefellingsløyve på hjort 2019
Journaldato: 14.06.2019
Brevdato: 07.06.2019
Dokumentansvarleg: Tore Henrik Øye
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Magnar Nese
Eksingedalsvegen 2782
5728 EIDSLANDET

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS