Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019004954
DokumentID: 19/4954 - Informasjon om oppstart av arbeida med infrastruktur Stanghelle vest.
ArkivsakID: 17/1190 - Byggesak GBNR gnr/bnr. 20 Stanghelle vest - Tettaneset - Rammeløyve for infrastruktur første byggjetrinn.
Tiltakshavar Vaksdal kommune v/Willy Andre Gjesdal
Journaldato: 20.06.2019
Brevdato: 20.06.2019
Dokumentansvarleg: Kåre Ulveseth
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Alf Gregersen
Fabrikkvegen 2
5722 DALEKVAM
 
Anne Kristin Sandal Furubotn
Døso 6 A
5724 STANGHELLE
 
Are Hirth
Gjernesvegen 93
5700 VOSS

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS