Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019005168
DokumentID: 19/5168 - Samtykke til konsesjon ved erverv av fast eigedom gnr. 5, bnr. 1 Grøttå i Vaksdal kommune
ArkivsakID: 19/722 - Landbrukssak gbnr 5/1 Grøttå 1, 5724 Stanghelle - Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigegom
Journaldato: 10.07.2019
Brevdato: 05.07.2019
Dokumentansvarleg: Tore Henrik Øye
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Paul Hoang, v/ Adv. Mads Jespersen
P.b. 343 Sentrum
5003 BERGEN

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS