Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019005265
DokumentID: 19/5265 - Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 916449429
ArkivsakID: 19/14 - Landbrukssak gbnr 47/3 Regionalt miljøtilskot i Hordaland
Kjell Inge Langeland Vik
Journaldato: 28.06.2019
Brevdato: 25.06.2019
Dokumentansvarleg: Tore Henrik Øye
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Landbruksdirektoratet
Postboks 8140 Dep
0033 OSLO

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS