Dát dokumeanta lea sáddejuvvon Sámediggehálddahussii. Jus sisaboahtti poasta scannejuvvo, ja dokumeanta lea almmolaš, sáhtát lohkat dokumeantta go deaddelat teaksta-liŋkka. Don sáhtát oažžut eanet dieđuid ášši birra masa dokumeanta gullá jus deaddelat arkiivaášše-liŋkka.
 
Clear
     
 

Sisaboahtti dokumeanta

Sisaboahtti dokumeanta 2019005271
DokumeantaID: 19/5271 - Vedr "nabovarsel", gnr 70 bnr 95, Vierdalen i Vaksdal kommune
Merknad til nabovarsel, flytting av tomt
ArkiivaáššeID: 19/737 - Oppmålingssak gbnr 70/1 Vierdalen Oppretting av grunneigedom
Journalbeaivi: 04.07.2019
Reivebeaivi: 30.06.2019
Dokumeantaovddasvástideaddji: Tone Dale
Journalpoastašládja: Ikke publisert

Sáddejeaddji(t)

Tom Sandahl

Teakstadokumeanta

Dokumeanta lea almmolaš, muhto ii leat almmuhuvvon. Váldde oktavuođa oažžun dihte eanet dieđuid.  

Kontaktinformasjon om tjenesten

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS