Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019005294
DokumentID: 19/5294 - Svar på søknad 07.05.19: Byggesak GBNR 12/5 Bogavegen 180, 5725 Vaksdal - Søknad om løyve til utslepp frå fritidsbustad
ArkivsakID: 19/579 - Byggesak GBNR 12/5 Bogavegen 180, 5725 Vaksdal - Søknad om løyve til utslepp frå fritidsbustad
Tiltakshavar Bjarne Boge
Journaldato: 10.07.2019
Brevdato: 01.07.2019
Dokumentansvarleg: Magne Rønning Eikeland
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Bjarne Boge
Langedalen 7
5783 EIDFJORD

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS