Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019005296
DokumentID: 19/5296 - Vierdalen Hyttegrend Svar på nabovarsel fra Alf Georg Sørensen gnr.70/95 angående eiendom 70/95.
ArkivsakID: 19/737 - Oppmålingssak gbnr 70/1 Vierdalen Oppretting av grunneigedom
Journaldato: 04.07.2019
Brevdato: 01.07.2019
Dokumentansvarleg: Tone Dale
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsendar(ar)

Alf Ivar Røtne

Tekstar

Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.  

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS